गौरक्षा हेतु हनुमान जी से विनती..

Posted on Posted in Uncategorized
गौरक्षा हेतु हनुमान जी से विनती…
हे हनुमान छुपेँ केहि कारन ।
सुरभी संकट करहुँ निबारन ॥


भीर परि गैया अति रोवे ।
तड़पत रहत प्रान निज खोवे ॥


पाद बाँधि गल छुरि चलावे ।
डारि उष्नजल चर्म खिँचावे ॥


दयानिधि साधु रखवारो ।
अबहुँ मौन केहि कारन धारो ॥


लंक उजारि धेनु सुध लीन्हो ।
निज प्रभु काज पवनसुन कीन्हो ॥


बजि चुटकी सब काम सुधारा ।
दुखी धेनु सो नगर उजारा ॥


कहि तुलसी चहुँ जुग रखवारे।
बिसरि सुभाउ धेनु पिआरे ॥


सुन लीजो प्रभु बिनती हमारी ।
दुखी धेनु अब हाय पुकारी ॥


दो॰- तुम संकर गिरिजापति बिस्वनाथ बृषकेतु ।
गुपतरूप बानर बने प्रीत रीत बनि सेतु ॥


जय बजरंगबली।

गौचरणों का दास 
गोवत्स राधेश्याम रावोरिया 


One thought on “गौरक्षा हेतु हनुमान जी से विनती..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *